Záručné podmienky a servis Záruku na predávaný tovar poskytujeme po dobu 24 mesiacov. 
Pokiaľ nie je v záručnom liste uvedená doba dlhšia. Záručná doba začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry.


Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebením, živelnými pohromami, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov.


K reklamovanému tovaru je nutné priložiť záručný list, kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a najlepšie podrobný popis závady.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)